Material för produktion skickas till annonsproduktion@stampen.com

Färdigt material skickas till annonsinskick.stampen.com

Specifikation för lämning av färdigt material