Logotyp för Göteborgs-Posten

Göteborgs-Posten

Nyheter · Sweden

Video

Video
Filformat: .m4v, .avi, .mov .flv
Dimensioner: Instream: 16:9, Outstream: 700x394, 335x188
Längd: Max 15 sek
Video codec: H.264, MPEG-2, MPEG4
Audio codec: AAC, MP3
Rekommenderad bitrate: 2000kbps

Bokning och lämning

Material för produktion Skickas till digitalbestallning@stampen.com senast 6 arbetsdagar före första publiceringsdatum. Färdigt material Skickas till material@stampen.com senast 3 arbetdagar före första publiceringsdatum.
För information kring boknings- och lämningstider avseende specialformat, kontakta din ordinarie kontaktperson.
Klicka på -knappen bredvid produkter för att skapa en förfrågan